Afhentning af leje bilen:
Bilen kan kun afhentes på Københavnsvej 27, 4000 Roskilde.
Bilen kan afhentes i åbningstiden, mandag – fredag mellem 8-16, lørdag 8-9 samt om søndagen lukket.
Der skal medbringes et gyldigt kørekort, samt betaling for lejen og depositum. Vi modtager dankort, mobilepay og kontant. Lejer og evt. medfører skal have gyldigt kørekort.
Søndag og Helligdage: Bilen/trailer kan kun afhentes mod forudbetaling af leje + depositum. Ved afbestilling samme dag(søn- og helligdage) opkræves fuld leje.
Aflevering af bilen:
Bilen skal returneres seneste på det sluttidspunkt, der står på kontrakten.
Ved flere dages leje returneres lejen ikke, hvis man ønsker at afleverer før sluttidspunktet.
Uden for åbningstiden ligges nøglen i røret i vindfanget ved kontoret.
Bilen skal parkeres på de anviste p-pladser.
Lejer hæfter for p-bøden, såfremt man parkerer på Brandvejen rundt om Ros Torv.

Påfyldning: Bilen skal returneres fuld tanket, med mindre andet er aftalt. Påfylder vi tanken, tages der et gebyr på kr. 1 kr. pr liter.
Returnering af depositum: Såfremt der er oplyst er konto nr, fører vi depositummet retur indenfor 7. efterfølgende bank dag efter endt lejemål. Er der ikke oplyst et konto nr. afhentes depositummet på Københavnsvej 27, 4000 Roskilde.
Bøder, vejafgifter og fartbøder betales af lejer. Hvis vi skal opkræve bøden/afgiften tillægges et gebyr på min. kr. 200,-.  Ved kørsel til Norge og Sverige, tilbageholdes der  af depositummet kr. 500 indtil vi  modtager opkrævning fra EPC/plc.
Skader:
Skader skal oplyses med det samme.
I tilfælde af motorstop eller skade må lejeren ikke lade foretage reparation eller slæbning uden udlejers samtykke.
I tilfælde af fastkørsel i sne hæfter lejeren selv for at rekvirer autohjælp og udgiften herved. Roskilde Autoudlejning skal kontaktes med det samme på tlf: 46 32 10 11. Vi har Falck abonnement.I forbindelse med færdselsuheld er der en selvrisiko på kr. 5.000,00 ved ansvars skade (skade på andre ting end det lejede) samt selvrisiko kr. 5.000,00 i forbindelse med skade på det lejede.
Genbrugsplads:
Privat affald: Husk at fremvise lejekontrakten inden der køres ind på genbrugspladsen.
Erhvervs affald: opkræves ifølge dagstaksten.
Transport af dyr
Bilen må ikke benyttes til transport af dyr , medmindre det er aftalt med udlejer. Der kan opkræves et gebyr på 500 kr for rengøring.
Alder: Man skal være 23 år og have haft kørekort i et år, dog kan dette fraviges efter skriftlig aftale med udlejer.
Gods for fremmede regning: I følge ny lov pr. 01.07.2019 er det ikke tilladt at benytte vores biler til at kører gods for fremmede regning.

Afbestilling: Indenfor 24 timer før lejemålet start: fuld leje.

Sne og Isglatte veje:

Kunden bærer selv risikoen, ved kørsel på sne og isglatte veje, hvis vi (eller myndighederne) på forhånd har gjort opmærksom på, at vi ikke tilråder kørsel med vores biler pga vejret. DVS at vi ikke dække udgifter i forbindelse med vejhjælp.